Ο Όμιλος UNISON, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητά έναν/μία Μηχανικό Πεδίου-Construction Project Engineer.

Η εν λόγω θέση θα έχει έδρα στην τοποθεσία του Πελάτη μας (βιομηχανία) στον Ασπρόπυργο.

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Συνεχή παρουσία επιτόπου των εργασιών
 • Επίβλεψη των συνεργείων ως προς τη ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση εργασιών
 • Συντονισμός εργολάβων και παράλληλων εργασιών και τήρηση χρονοδιαγράμματος
 • Τήρηση των νόμιμων εγγράφων εργοταξίου και διαδικασιών ασφαλείας
 • Σύνταξη ημερήσιας αναφοράς επιμετρήσεων εκσκαφών σε συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό
 • Πιστοποίηση εκτελεσμένων εργασιών
 • Σύνταξη as built σχεδίων και φακέλου παράδοσης έργου σε συνεργασία με τους εργολάβους και τον μηχανικό υποστήριξη του έργου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Προϋπηρεσία 5-10 ετών σε κατασκευαστικά έργα υποδομών
 • Άριστη γνώση AutoCAD
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Συνέπεια στον προγραμματισμό των εργασιών και στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.