Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

 

MARKETING OFFICER

Περιοχή: Αθήνα

(Κωδικός Θέσης: HRMA MARKETING OF290622)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός στρατηγικής για τη προώθηση της Εταιρίας & διαχείριση του marketing budget
 • Σχεδιασμός Campaigns σε Google Ads, διαφημιστικών καμπανιών στα Social Media, εταιρικών newsletter κοκ
 • Καθημερινή παρακολούθηση των καμπανιών, με παράλληλη διαχείριση του εκάστοτε budget
 • Ανάλυση απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών και προτάσεις βελτιστοποίησης με βάση τα εκάστοτε KPIs
 • Διαχείριση της εταιρικής σελίδας, blog και Social Media
 • Δημιουργία και παρουσίαση reports σε τακτική βάση
 • Αναζήτηση και ανάλυση keywords για στοχεύσεις
 • Παρακολούθηση των trends και διερεύνηση ευκαιριών για νέες προτάσεις προβολής
 • Χτίσιμο και διατήρηση επικοινωνίας με το κοινό

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση στο marketing
 • Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Google/Social Ads
 • Γνώση των Social Media και των τάσεων
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ προγραμμάτων σε περιβάλλον Windows (word, excel, ppt)
 • Ικανότητα στη διαχείριση χρόνου και ανταπόκριση σε deadlines
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Ενδιαφέρον για το χώρο του αυτοκινήτου
 • Φυσικό ταλέντο στην επικοινωνία
 • Εστίαση στην επίτευξη απαιτητικών στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Αρίστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client:

 

MARKETING OFFICER

Location: Athens

(Position code: HRMA MARKETING OF290622)

 

Key responsibilities:

 • Marketing strategy design, implementation and budget handling
 • Setup and implementation of Google campaigns, social media posts and company’s newsletter
 • Daily monitoring of digital campaigns Vs budget
 • Performance analysis of marketing campaigns and improvement suggestions based on KPIs
 • Handling of company’s website
 • Reporting to management on a regular basis
 • Research and analysis  of  relevant keywords according to marketing & target groups needs
 • Trends monitoring and new opportunities seeker, so to propose additional ways of communication
 • Relations building with target audiences

Candidate profile:

 • Bachelor‘s degree in Marketing (digital marketing is also preferred)
 • 3-5 years previous experience in similar position
 • Excellent command of English language – Proficiency or similar certificate
 • Excellent knowledge of Google/Social Ads
 • Very good knowledge of Microsoft Office suite (word, excel, ppt)
 • Excellent communications and written skills
 • General Interest in car industry
 • Strong communications skills
 • Focus in achieving goals
 • Teamwork skills

The company offers:

 • Competitive remuneration package
 • Work in a dynamic work environment
 • Constant personal and professional development
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.