Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό Ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Βουλιαγμένη:

 

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α, Β, Γ

Περιοχή: Βουλιαγμένη

(Κωδικός Θέσης: MA/FOU-22)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία κρύων και ζεστών γευμάτων
 • Προετοιμασία πιάτων για σερβίρισμα
 • Τήρηση καθαριότητας και κανόνων υγιεινής
 • Διαχείριση αποθήκης και προμηθειών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εμπειρία 1-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Απόφοιτος/η σχολής μαγειρικής
 • Γνώση Αγγλικών επιθυμητή
 • Επικοινωνία
 • Οργανωτικότητα
 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a 5-star hotel in Vouliagmeni:

 

PROFESSIONAL COOKS A, B, C

Location: Vouliagmeni

(Position Code: CO/FOU-22)

 

Key Responsibilities:

 • Hot and Cold meals preparation
 • Attention to cleanliness and hygiene rules
 • Pantry and supplies management

Candidate profile:

 • 1-3 years of experience
 • Graduate of culinary or gastronomy school
 • Knowledge of English is desirable
 • Professionalism
 • Communication skills
 • Organizational skills
 • Teamwork skills

The company offers:

 • Immediate employment
 • Continuous training
 • Excellent working environment
 • Development perspectives
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.