Η UNISON ΑΕ, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

 

ΚΗΠΟΥΡΟ

Περιοχή: Κέντρο Αθήνας

(Κωδικός Θέσης: FS-2022-ΚΙP)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

Κατασκευή και συντήρηση χώρων πρασίνου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εμπειρία στην κηπουρική τουλάχιστον 2 χρόνων
 • Γνώση των φυτών και των απαιτήσεων τους
 • Γνώση χειρισμού και συντήρησης εξοπλισμού κηπουρικής
 • Γνώση αρδευτικών συστημάτων
 • Επιμέλεια, συνέπεια και δημιουργικότητα
 • Επικοινωνία και αντίληψη αισθητικής

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Πενθήμερη και πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.