Η UNISON Facility Services A.E., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για λογαριασμό πελατών της:

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ γενικών εργασιών για ιδιωτικά Νοσοκομεία

Περιοχές: Αττική – Βόρεια Προάστια

Προφίλ Υποψηφίων :

 • Ευελιξία για κυλιόμενο ωράριο (πρωινό ή απογευματινό)
 • Διαθεσιμότητα για μερική απασχόληση
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία
 • Πλήρης εμβολιασμός έναντι του covid-19 ή υποχρέωση διενέργειας δύο rapid test την εβδομάδα
 • Γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη. Ορισμένου χρόνου σύμβαση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.