Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό βιομηχανίας στην Βοιωτία:

 

Ηλεκτρολόγο Βάρδιας Συντήρησης

Περιοχή: Θίσβη Βοιωτίας

(Κωδικός Θέσης: ΗΛΒΣ:2022)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Εκτέλεση ημερήσιου προγράμματος προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης
 • Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τεχνικούς/χειριστές
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρησιμοποίηση των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας
 • Έλεγχος λειτουργίας των ασφαλιστικών διατάξεων και διατάξεων απομόνωσης
 • ηλεκτρικής ενέργειας
 • Καταγραφή αναφορών στις επιβεβαιώσεις εντολών εργασίας σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών και την κατάσταση του εξοπλισμού
 • Καταγραφή ανάλωσης ανταλλακτικών σε αντίστοιχες εντολές εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Αυτοματιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία 2-4 έτη σε εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Άδεια – Αναγγελία τουλάχιστον Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
 • Βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με Π.Δ. 108/2013
 • Ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης και ενημέρωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες, προσήλωση στους παραγωγικούς στόχους, αποδοτική διαχείριση χρόνου

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα Ασφάλειας & Ζωής
 • Πριμ Απόδοσης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχής εκπαίδευση
 • Μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση στην εργασία

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.