Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης Βιομηχανίας στην Μάνδρα:

 

Ηλεκτρολόγο Βάρδιας

Περιοχή: Μάνδρα

(Κωδικός Θέσης: ΗΛΒΑ:2023)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των παραγωγικών μηχανών
 • Επιδιόρθωση βλαβών των παραγωγικών μηχανών με εστίαση στον ηλεκτρολογικό αυτοματισμό
 • Ηλεκτρολογική συντήρηση εξοπλισμού εργοστασίου
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση νέων έργων
 • Συμμετοχή στη διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών για το τμήμα Ηλεκτρολογικής συντήρησης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου / ΙΕΚ με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον και εφαρμογές ηλεκτρολογικού αυτοματισμού
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
 • Αναλυτική και δομημένη σκέψη στην αντιμετώπισηπροβλημάτων

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Άμεση πρόσληψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.