Όμιλος UNISON. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητούμε να εντάξουμε στην Ομάδα μας Ηλεκτρολόγους για τον έλεγχο, τη συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Θερμοπυλών, Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας, Ελαιώνα και Σχιστού.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ – ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Περιοχές: Θερμοπύλες, Θήβα, Ριτσώνα, Οινόφυτα, Μαλακάσα, Ελαιώνας και Σχιστό

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Κάτοχος Άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου
 • Ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, σε εταιρεία συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Βεβαίωση αναγγελίας βάσει του ΠΔ 108/2013
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Γνώση επίλυσης βλαβών
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.