Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του Ομίλου UNISON, αναζητούμε να εντάξουμε στην Ομάδα μας ένα Γεωπόνο ή Τεχνολόγο γεωπονίας ως εργοδηγό κατασκευής έργων πρασίνου.

 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Περιοχή: Αθήνα

 

Περιγραφή Εργασίας

 • Υπεύθυνος επίβλεψης κατασκευαστικών έργων
 • Παρακολούθηση, συντονισμός και καθοδήγηση Ομάδας Έργου
 • Τήρηση και ενημέρωση προγράμματος κατασκευής
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της Ομάδας Έργου και των συνεργιών
 • Διαχείριση λειτουργικών εξόδων
 • Τήρηση διαδικασιών πελάτη

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε θέση συντήρησης, επίβλεψης και κατασκευής έργων πρασίνου, συντήρησης και κατασκευής αρδευτικών συστημάτων
 • Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και το συντονισμό προσωπικού
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Γνώση περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
 • Βασική γνώση Η/Υ, Excel & Autocad
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Καλές αναλυτικές ικανότητες
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας

Επιθυμητές Ικανότητες

 • Ικανότητα ηγεσίας και συντονισμού ομάδας
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Έμφαση στο παραγωγικό αποτέλεσμα και στην άψογη εκτέλεση
 • Αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και πειθώ

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.