Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητούμε να εντάξουμε στην Ομάδα μας έναν Ελεγκτή BMS.

 

Τοποθεσία: Ασπρόπυργος

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (κατ’ ελάχιστο 3 έτη)
 • Εμπειρία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις και δίκτυα (ατμού, νερού, αέρα)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα στην ανάγνωση σχεδίων
 • Εμπειρία σε συστήματα BMS
 • Εμπειρία σε SAP
 • Καλή χρήση Η/Υ (Word, excel, outlook)
 • Αποτύπωση εγκαταστάσεων
 • Σχεδίαση σχεδίων as built

Παρέχονται

 • Μόνιμη εργασία
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Έξοδα κίνησης
 • Εργασία σε υπερσύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.