Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στη Μάνδρα Αττικής:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Περιοχή: ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Κωδικός Θέσης: ΕΜ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων
 • Υλοποίηση συντήρησής τους
 • Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΤΕΛ / ΙΕΚ / ΟΑΕΔ / Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε συντήρηση μηχανολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή γνώση Η/Υ
 • Εργασία σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος οχήματος μετακίνησης

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Παροχή e-pass και αποζημιώσεις μετακινήσεων
 • Εταιρικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις από και προς τις εγκαταστάσεις
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.