Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στα Οινόφυτα:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Περιοχή: ΟΙΝΟΦΥΤΑ

(Κωδικός Θέσης: ΕΜΣ-23)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων
 • Υλοποίηση συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΙΕΚ / Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία 3- 5 έτη σε συντήρηση μηχανολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή γνώση Η/Υ

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό λεωφορείο/έξοδα μετακίνησης
 • Διατακτικές/Κουπόνια
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.