Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Μεταμόρφωση:

 

Customer Support Officers (εξυπ.πελατών)

Περιοχή: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

(Κωδικός Θέσης: CER/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εισερχόμενων ή/και εξερχόμενων κλήσεων παρέχοντας ακριβείς και ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήματα των πελατών
 • Επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτημάτων των πελατών
 • Διαχείριση παραπόνων των πελατών
 • Στενή συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας, προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με τις αξίες και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Καθοδήγηση των πελατών στις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Διαχείριση γραπτών αιτημάτων των πελατών μέσω email, διαδικτυακών φορμών και φαξ με έγκαιρο και κατάλληλο τρόπο

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης σχολής
 • Ανάλογη προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή), οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί ως προσόν
 • Άριστη γνώση MS-Office
 • Υπευθυνότητα
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα καυσίμων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, έπειτα από 1 χρόνο απασχόλησης
 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.