Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη που δραστηριοποιείται στον χώρο της Yγείας:

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ

Περιοχή: ΛΥΚΟΒΡYΣΗ

(Κωδικός Θέσης: CL/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Άδεια ηλεκτροκίνητου κλαρκ με εξειδίκευση στο ReachTruck

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία 2-5 έτη, ιδανικά ως υπάλληλος αποθήκης
 • Άριστες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office (excel, word etc.)
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων
 • Ενδιαφέρον, διάθεση και θέληση για εργασία

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτική εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.