Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό βιομηχανίας στον Ασπρόπυργο:

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

(Κωδικός Θέσης ΧΣ-ΑΣ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών για την τροφοδοσία & εκφόρτωση μηχανημάτων συσκευασίας
 • Προσαρμογή συσκευαστικών μηχανών πριν από κάθε νέα παρτίδα.
 • Καθαρισμός της μηχανής συσκευασίας
 • Επιμέλεια καθαριότητας και τάξης χώρου της συσκευασίας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία απογραφής (ετικέτες, πώματα, κλπ)
 • Λήψη δείγματος συσκευασμένου προϊόντος και αποστολή για ποιοτικό έλεγχο

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ, ΤΕΕ Τεχνικής Κατεύθυνσης, ΕΠΑΛ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-3 ετών σε βιομηχανία
 • Καλό επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες (πρωινή, απογευματινή)
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

Προσφέρονται:

 • Πενθήμερη, 8-ωρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετων παροχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.