Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό βιομηχανίας στην Βοιωτία:

 

Χειριστές Μηχανών

Περιοχή: Θίσβη Βοιωτίας

(Κωδικός Θέσης: ΧΕΙΜΗΧ:2022)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός των μηχανών παραγωγής
 • Διασφάλιση σωστής λειτουργίας των μηχανών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Υ/Η
 • Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πριμ Απόδοσης
 • Meal Vouchers
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχής εκπαίδευση
 • Μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση στην εργασία

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.