Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στα Οινόφυτα:

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περιοχή: ΟΙΝΟΦΥΤΑ

(Κωδικός Θέσης: ΧΜ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανών παραγωγής
 • Αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία μηχανών
 • Υποστήριξη τεχνικών προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άνδρες, έως 35 ετών
 • Άμεσα διαθέσιμοι για εργασία
 • Ανάλογη προϋπηρεσία
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Απόφοιτος Λυκείου

Προσφέρονται:

 • Πλήρης, 8ωρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών
 • Πριμ παραγωγής
 • Κουπόνια γευμάτων
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Μετακίνηση από και προς το εργοστάσιο
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

________________________________________________________________________

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client in the field of industry at Oinofyta:

 

MACHINERY OPERATORS

Location: OINOFYTA

(Position code: ΜΟ/22)

 

Key responsibilities:

 • Operation and regulation of production machines
 • Smooth and efficient machinery operation
 • Technical problems troubleshooting during production process

Candidate profile:

 • Men, up to 35 years old
 • Immediately available to work
 • Similar experience
 • Shift Flexibility
 • Teamwork
 • High School Graduate

The company offers:

 • Full-time job
 • Competitive salary and additional benefits
 • Production bonus
 • Meal vouchers
 • Private health insurance
 • Free transfer to and from industry facilities
 • Continuous training and development opportunities
 • Excellent working environment

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.