Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στα Οινόφυτα:

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
Περιοχή: ΟΙΝΟΦΥΤΑ
(Κωδικός Θέσης: ΧΚ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός ηλεκτροκίνητου και πετρελαιοκίνητου κλαρκ

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άδεια χειριστή πετρελαιοκίνητου κλαρκ ειδικότητας 2.7 (Α ή Β τάξης)
 • Προϋπηρεσία 2-5 έτη, ιδανικά σε βιομηχανική εγκατάσταση
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες (πρωινή- απογευματινή- βραδινή)
 • Ενδιαφέρον, διάθεση και θέληση για εργασία

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτική εξέλιξης

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client in the field of industry at Oinofyta:

 

CLARK OPERATORS

AREA: OINOFYTA

(Position Code TESA-CO / 22)

 

Key responsibilities:

 • Electric and diesel Clarck operation

Candidate profile:

 • 2.7 license (A or B level)
 • 2-5 years of experience, ideally in an industrial installation
 • Shifts Flexibility
 • Teamwork and willingness

The company offers:

 • Immediate employment
 • Ongoing training and development opportunities

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.