Η UNISON AE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

 

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ για πενθήμερη βραδινή εργασία (22:00-06:00) με κυλιόμενο πρόγραμμα

Περιοχή: Περιοχές Πειραιά

(Κωδικός Θέσης: FS-2022-FRM)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία εργασιών καθαριότητας
 • Εύρεση και διαχείριση του προσωπικού (προγράμματα εργασίας, άδειες, αντικαταστάσεις, ανάθεση καθηκόντων κ.τ.λ.)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού για τον ορθό και ασφαλή τρόπο εργασίας
 • Αναφορά συμβάντων ΥΑΕ και συμμετοχή στη διερεύνησή τους
 • Να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, να φροντίζει για τη σωστή δουλειά, συμπεριφορά και εμφάνιση του προσωπικού

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εμπειρία 2 χρόνων ως Καθαριστής ή αντίστοιχης θέσης σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή βιομηχανία
 • Καλή γνώση Η/Υ, Word & Excel
 • Κάτοχος ΙΧ & Διπλώματος Οδήγησης Τύπου Β’
 • Απολυτήριο Λυκείου

Επιθυμητές Ικανότητες:

 •   Εμπιστοσύνη
 •   Ικανότητα συντονισμού ομάδας
 •   Πελατοκεντρική αντίληψη
 •   Αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και πειθώ
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.