Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστού πελάτη – εταιρείας στην Αθήνα:

 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

(Κωδικός Θέσης: ΑΠ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση στην αποθήκη
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Απογραφή αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άμεσα διαθέσιμοι για εργασία
 • Ανάλογη προϋπηρεσία
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ ή Μηχανής

Προσφέρονται:

 • Πλήρης, 8ωρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών
 • Κουπόνια γευμάτων
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

________________________________________________________________________

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client – a well known company in Athens:

 

WAREHOUSE KEEPER

Location: ATHENS

(Position code: WA/22)

 

Key responsibilities:

 • Overall warehouse handling
 • Receipt of goods and arrangement
 • Ordering
 • Warehouse inventory check
 • Compliance with hygiene and safety rules

Candidate profile:

 • Male, immediately available to work
 • Similar experience
 • Shift Flexibility
 • Teamworker
 • Holder of a car or motorcycle license

 

The company offers:

 • Full-time, 8-hour job
 • Competitive salary and additional benefits
 • Meal vouchers
 • Continuous training and development opportunities
 • Excellent working environment
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.