Η UNISON Facility Services ΑΕ, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά:

 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ

 

Περιγραφή Εργασίας

 • Παραλαβή προϊόντων από προμηθευτές (έλεγχος ποσοτήτων, έλεγχος κατάστασης προϊόντων, καταχώρηση ποσοτήτων στo σύστημα)
 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών προς παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα (παραλαβή παραγγελίας από σύστημα, δελτίο αποστολής, φόρτωση, συγκέντρωση, συσκευασία, σήμανση, αποστολή/μεταφορά αυτών)
 • Ετοιμασία παραγγελιών υλικών καθαρισμού, ανταλλακτικών μηχανημάτων σε συνεργασία με τα τμήματα.
 • Ενημέρωση συστημάτων Navision και UNO με τις αποστολές ειδών στα έργα.
 • Διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων και τήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας για ελέγχους
 • Υποβολή αιτημάτων με είδη προς παραγγελία για την αναπλήρωση του stock ασφαλείας στα είδη της αποθήκης
 • Αποστολή των παραγγελιών στους προμηθευτές
 • Διατήρηση καλής Οργάνωσης, Εικόνας, Λειτουργικότητας της Αποθήκης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και της ασφάλειας του χώρου εργασίας και βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου
 • Αναφορά συμβάντων ΥΑΕ (Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία) και συμμετοχή στη διερεύνησή τους
 • Αναφορά προτάσεων βελτίωσης σε θέματα ΥΑΕ
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για θέματα ΥΑΕ που διοργανώνει η εταιρεία

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη αποθήκη ως Αποθηκάριος ή Εργάτης
 • Καλή γνώση χειρισμού συστήματος ERP
 • Καλή γνώση χειρισμού παλετοφόρου
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης Α, Β, Γ ή Δ κατηγορίας
 • Απόφοιτος ΙΕΚ ή ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης, θα εκτιμηθεί

Επιθυμητές Ικανότητες

 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.