Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στα Οινόφυτα:

 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ

(Κωδικός Θέσης ΤΕΣΑ-ΕΛ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εργασίες παραγωγής
 • Φορτώσεις-εκφορτώσεις
 • Χειρισμός μηχανών παραγωγής

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άνδρες και γυναίκες άμεσα διαθέσιμοι για εργασία
 • Καλό επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου ελληνικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή)
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών
 • Δωρεάν μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client in the field of industry at Oinofyta:

 

UNSKILLED WORKERS

AREA: OINOFYTA

(Position Code TESA-EL / 22)

 

Key responsibilities:

 • Production duties
 • Loading – Discharge
 • Production machine operations

Candidate profile:

 • Men and women immediately available to work
 • Good level of written and oral Greek
 • Shifts Flexibility
 • Teamwork

The company offers:

 • Full-time job
 • Competitive salary and additional benefits
 • Free transfer to and from industry facilities
 • Private Health Insurance
 • Ongoing training and development opportunities

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.