Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στον Ασπρόπυργο:

 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

Περιοχή: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

(Κωδικός Θέσης: ΑΕ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εργασίες παραγωγής
 • Φορτώσεις-εκφορτώσεις
 • Χειρισμός μηχανών παραγωγής
 • Προετοιμασία παραγγελιών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άνδρες και γυναίκες, άμεσα διαθέσιμοι για εργασία
 • Καλό επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου ελληνικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή)
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται:

 • Πενθήμερη, 8-ωρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

________________________________________________________________________

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client – a well known factory – in Αspropyrgos:

 

UNSKILLED WORKERS

Location: ASPROPYRGOS

(Position code: UW/22)

 

Key responsibilities:

 • Production duties
 • Loading – Unloading
 • Production machine operations
 • Order preparation

Candidate profile:

 • Men and women immediately available to work
 • Good level of written and oral Greek
 • Shifts Flexibility
 • Teamwork

The company offers:

 • Full-time job
 • Competitive salary and additional benefits
 • Transfer to and from factory facilities
 • Private Health Insurance
 • Ongoing training and development opportunities
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.